South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

TERAPI HJEMME I DAGLIGSTUEN

Terapi til depressive patienter rykker hjem i dagligstuen. Det er seneste eksempel på udvikling af telemedicin i Region Syddanmark.

Depression er et voksende problem i de europæiske lande, og 11 % af de europæiske borgere vil på et tidspunkt i deres liv blive ramt af depression med store omkostninger for samfundet og den enkelte. Derfor er der behov for at nytænke behandlingen af depression for at gøre det bedst muligt for patienterne.

En af løsningerne er at tilbyde behandling over nettet, så patienterne for eksempel kan få terapi hjemme i dagligstuen, når det passer dem. Det foregår foran computeren med direkte kontakt til sundhedspersonalet, og patienten kan sidde i ro og mag derhjemme, for eksempel når børnene er lagt i seng.

Psykiatrien i Region Syddanmark er i fuld gang med at udvikle behandlingen af depression, og det er EU opmærksom på. EU har derfor støttet projektet MasterMind med 52 mio. kr., så man kan fortsætte med at udvikle behandlingsmetoden og være med til at sikre, at gode erfaringer kan bruges i andre EU-lande.

Bedre behandling for færre penge
På den måde er projektet med til at sikre, at vi får den bedste behandling til patienterne, og samtidig kan denne behandlingsmetode spare penge på de offentlige sundhedsbudgetter i en tid med stigende sundhedsudgifter, forklarer Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark.

- Telepsykiatri er en fundamental anderledes måde at tænke psykiatri på, og i Region Syddanmark er dét at udvikle nye telepsykiatriske tilbud et af vores største fokusområder. Vi vil det her. Og det vil vi, fordi telepsykiatri er et godt tilbud til borgerne, og fordi det gør regningen mindre, siger Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark.

I stedet for medarbejderne kører tiden op på landevejene, kan de bruge deres tid på det vigtigste – patienterne.

Bred europæisk deltagelse
MasterMind-konsortiet består af i alt 23 partnere fra adskillige europæiske lande (Danmark, Grønland, Skotland, Wales, Holland, Tyskland, Estland, Belgien, Spanien, Italien, Tyrkiet og Norge). Projektet ledes af Region Syddanmark, der både har erfaring med telepsykiatri og med udrulning af telemedicin på tværs af Europa gennem mange års deltagelse i telemedicinske projekter.

- Det er et kæmpe skulderklap, der viser, at EU anerkender vores satsning på telepsykiatrien og velfærdsteknologi. Derudover giver det os den fordel, at vi får hands-on erfaring fra andre lande, som vi kan bygge videre på til gavn for patienterne, siger Jacob Stengaard Madsen.

I februar 2017 skal projektet udarbejde en rapport, der samler op på erfaringerne med internetbaseret psykoterapi til depressionsramte og komme med anbefalinger til, hvordan det bedst kan indføres i hele EU.

Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet Psykiatrien og Odense Universitetshospital med ansøgningen om støtte til EU-projektet MasterMind.

Hent artiklen her

Læs mere her.

Fakta

  • Projektet MasterMind begyndte i marts 2014 og slutter i februar 2017.
  • EU har støttet projektet med i alt 52 mio. kr. fra Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP).
  • Projektet involverer 23 partnere fra 10 lande.