South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

SUNDERE BØRN

Hvorfor: 20 % af børn og voksne i EU er overvægtige. Det betyder, at 22 millioner børn på tværs af EU lige nu kan indsættes i kategorien overvægtig. Et tal som stiger med 400.000 om året. Derfor er det ekstra vigtigt, at få skabt opmærksomhed omkring problemet på lokalt niveau.

Hvad: Hepcom (Healthy Eating and Physical Activity in Local Community) er et EU-projekt, der har til formål at forebygge overvægt hos børn. Målet for Hepcom er indsamling af informationer, metoder, praksisser, træning og redskaber i en let tilgængelig webbaseret læringsplatform. Målsætningen er at lokale myndigheder og skoler ved hjælp af strategiske og innovative tilgange kan øge kvaliteten af sundhedsinitiativer i skolen og på den måde fremme sund livsstil. En webbaseret platform er valgt, fordi det er lettere og mere brugervenligt for dem, som rent faktisk skal bruge de nye værktøjer i deres arbejde. I sidste ende er håbet at udbrede viden om sund kost og motion til børn og unge.

Hvordan: Det skal gøres ved et webbaseret læringsredskab, og projektet involverer 21 partnere fra 16 forskellige medlemslande. Overordnet fungerer Hepcom projektet som et indsamlings – og koordinations led. Det vil sige, at selve Hepcom indsamler metoder og redskaber med høj kvalitet, som er tilgængelige for de lokale aktører. Derimod er det de lokale aktørers opgave, eksempelvis kommunerne, at føre ideer og metoder ud til børn og unge.

Hepcom projektet er delt op i fire faser:

1) Nødvendighedsanalyse: En analyse skal sikre, at projektets udvikling og tiltag stemmer overens med virkelighedens behov. Yderligere vil man indsamle erfaringer fra tidligere sundhedsprojekter.

2) Udvikling af platform: En webbaseret platform for HEPCOM bliver oprettet. Platformen er klar i 2014 og bliver løbende opdateret. Et kriterium for læringsplatforme er lighed. Det betyder, at der skal være lige adgang for de udvalgte målgrupper.

3) Pilotfasen: Sundhedstiltagene bliver ført ud i livet. Tre kommuner i hvert involveret land implementerer projektets metoder og guidelines. I alt vil 45 kommuner deltage. Feedback fra de enkelte målgrupper vil være med til at finjustere platformen undervejs.

4) Opsamling og udbredelse: Alle 45 projekter bliver evalueret. Det sker gennem nationale seminarer og en europæisk afslutningskonference. Projektets erfaring bliver opsamlet, og en sidste udgave af HEPCOM konkretiseres.

Hvem: Partnerne i projektet er Aarhus Universitet, Steno Diabetes Center, University College Syddanmark og Det Syddanske EU-Kontor samt andre europæiske partnere. Målgruppen for denne læringsplatform er både regionale og lokale aktører fx beslutningstagere, skolelærere eller kommunale medarbejdere. Den indirekte målgruppe er børn og deres forældre, som på længere sigt kan få gavn af projektets initiativer. Andre indirekte målgrupper inkluderer NGO’er og forskningsmiljøer, som kan hente inspiration fra Hepcom.

Hvor: I Danmark er det Vejle, Sønderborg og Københavns Kommune, som skal anvende værktøjerne. Med andre ord skal de tre danske kommuner aktivt arbejde med de metoder som samles i Hepcom.

Hvornår: Projektet løber fra februar 2013 og tre år frem.

 

Læs mere her