South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

LYS I BETONKLODSEN

Med en ny teknologi og EU-støtte i ryggen kan virksomheden Dupont Lightstone på Fyn få døde betonklodser til at lyse op og vise levende billeder. Det gør beton velegnet til bl.a. skilte og reklamer og åbner helt nye muligheder i bybilledet.- Det kan gøre vores byer smukkere, direktør Bo Jacobsen fra virksomheden Dupont Lightstone på Fyn er ikke i tvivl om mulighederne for at kombinere lys og beton.

Beton beskrives ofte som koldt og kedeligt, men ved at kombinere lys og beton så åbner der sig helt nye muligheder:

- Beton er meget solidt og bastant og har fået et ry for at være kedeligt, men hvis man perforerer det med lys, så får vi det kedelige til at være levende. En betonvæg kan fx vise et levende og live billede af stranden på Hawaii midt i januar, hvor alt er gråt og kedeligt i Danmark, fortæller Bo Jacobsen.

Storskærm af beton
Dupont Lightstone har fået EU-støtte til et projekt, som går ud på at indlejre lysledere i beton. Visionen er at bruge beton som storskærme i bybilledet og bruge betonflader til udsmykning, reklamesøjler og skilte.

Konceptet er baseret på omhyggeligt placerede optiske fibre indlejret i betonen, som tillader visning af levende billeder eller transmittering af naturligt dagslys direkte på overfladen af betonen.

Ideen med at få beton til at transmittere lys kan også bruges indendørs. Betonvægge i huse kan bruges til at transmittere dagslys, og det kan få positive effekter på vores humør, fremhæver Bo Jacobsen:

- Vi ved, at lys indvirker på vores humør og ved at indlejre dagslys i betonen, så kan du få lyset ind mange steder. Det er meget bedre end de lysstofrør, som vi bruger mange steder i dag, konstaterer han.

Lysstofrør tænder og slukker mange gange i sekundet, og det trætter vores hjerner. Dagslys derimod regenerer energi i hjernen, så ikke bare velbefindendet, men også produktiviteten stiger hos medarbejderne.

Stort potentiale
Virksomheden har allerede en teknologi, som gør det muligt at få lys i betonen, men udfordringen er at forfine teknologien med en højere billedopløsning, så man kan se billedet tæt på og ikke kun på afstand.

Og så arbejder Dupont Lightstone på at gøre produktet konkurrencedygtigt. Hvis virksomheden kan udvikle et billigt produkt, så kan det konkurrere med alle andre typer udendørs reklamer. Hvis det ikke lykkedes, så bliver markedet mindre og mere baseret på udsmykninger, hvor prisen ikke er helt så afgørende:

- Det kommercielle potentiale er enormt stort. Hvis alt lykkes for os, så er der stort, siger Bo Jacobsen, som ikke tvivler på, at Dupont Lightstone vokser med projektet. Spørgsmålet er formodentlig kun, hvor stor succesen bliver. 

Et nyt sprog
Dupont Lightstone søgte om EU-midler tilbage i 2010. På det tidspunkt var det særlig svært for virksomheder at få lån og finansiering i bankerne, så EU-midlerne var et oplagt alternativ, som Dupont Lightstone gik efter, og Bo Jacobsen kastede sig ud i processen med at få sendt en ansøgning:

- Det er som at lære et helt andet sprog. Når du driver virksomhed, så er hurtighed og effektivitet afgørende. Her er det noget andet, og der er stadig mange ting, som jeg ikke forstår.

Netop derfor er det en rigtig god ide at søge hjælp til processen blandt andet på Det Syddanske EU-Kontor, mener Bo Jacobsen:

- Det er vigtigt, at der er nogen der kan hjælpe, slutter han. 

Læs mere her.

Hent artiklen her

Fakta

  • Det samlede EU-tilskud er på 7,4 mio. kr. fra FP7-programmet.
  • Projektet løber fra 1. november 2012 og to år frem.
  • Udover Dupont Lightstone deltager fra Danmark Teknologisk Institut og DTU samt en række udenlandske partnere.