South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

DANISH-NORWEGIAN HEATH INNOVATION PARTNERSHIP

Hvad: De nordiske lande står alle over for tilsvarende demografiske og samfundsmæssige udfordringer, som kan imødekommes med ny teknologi, innovation og løsninger udviklet i en række lande. Derfor er målet at øge samarbejdet mellem nordiske virksomhedsklynger, så der skabes større samhandel mellem de nordiske lande.

Hvorfor: Norske kommuner står over for betydelige udfordringer i forhold til tiltrækning af arbejdskraft inden for plejesektoren. Yderligere gennemgår sundhedssektoren i Norge en større omstrukturering og er ved at opbygge nye hospitaler. Disse udfordringer kræver innovation, nye løsninger og investeringer, som danske virksomheder kan tage en aktiv del i, hvis de etablerer og forpligter sig på og til det norske marked. Det norske marked er interessant for Danmark, da det er et af verdens sundeste økonomier og geografisk velplaceret for danske virksomheder. For Norge er der også noget at vinde, da de kæmper med at tiltrække arbejdskraft i deres sundhedssektor og sideløbende undergår sektoren også stor ombygning.

Hvordan: Projekter vil nå sit mål ved gennem tre aktiviteter: markedsundersøgelser, workshops og studieture samt ”speed dating” og netværks aktiviteter for virksomheder. På den måde får virksomhederne indsigt i sundhedssektoren samt implementeringsmulighederne.

Hvem: Partnerne i projektet er Tillväxt Verket, Innovation Center Iceland, Vinnova, mita, Innovation Norway og Welfare Tech fra Region Syddanmark.

Hvor: Projektet sigter primært på Danmark og Norge, men vil også kunne få positive effekter for andre EU-lande.