South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ENNEREG

ENNEREG (IEE) De europæiske regioner skal bidrage til EU’s klimamålsætninger, og det er nødvendigt at lære af hinanden, så de bedste erfaringer kommer andre regioner til gavn.

Hvorfor: Udgangspunktet for projektet var EU’s ambitiøse 20-20-20-strategi, der går ud på, at der inden 2020 reduceres 20 % i udslip af drivhusgasser, anvendes 20 % mindre energi, og endelig at 20 % af den anvendte energi kommer fra vedvarende energikilder. ENNEREG-projektet ønskede at støtte op om strategien. I en syddansk optik er det specielt ESCO-modellen centreret omkring Middelfart Kommune som er af innovativ karakter, og som øvrige regioner i EU kan lære af for at opfylde 20-20-20-strategien på regionalt niveau.

Hvordan: Udvikle visioner for hvordan de deltagende regioner kan fremme bæredygtig energiudvikling gennem målsætninger og videreudvikling af igangværende aktiviteter.

Videreudvikle allerede eksisterende aktiviteter ved at fungere som katalysator gennem fokus på yderligere finansieringsmuligheder fx via forskellige fonde og lånemuligheder.

Videreformidle de opsamlede erfaringer til kommuner og regioner i EU, som ikke er ligeså langt som de deltagende regioner, i gennem et Energy Twinning Programme.

Hvem: Trekantområdet Danmark og Det Syddanske EU-Kontor var syddanske partnere i det treårige Intelligent Energy Europe-projekt ENNEREG Paving the Way for a Sustainable Energy Europe, hvor udvalgte regioner delte ud af deres erfaringer og kompetencer på energiområdet. ENNEREG-projektet har deltagelse af partnerregioner fra henholdsvis Danmark, Sverige, Tyskland, Litauen, Polen, Bulgarien, Grækenland, Spanien, Portugal, Frankrig og England.

Hvor: De deltagende regioner i projektet er pionærer i en EU-kontekst på deres respektive energiområde, og det er hensigten, at de gode erfaringer fra disse regioner skal videregives til andre regioner i EU, som arbejder målrettet med intelligent energistyring, men som ikke er så langt i implementeringen heraf.

Hvornår: Projektet løb fra maj 2010 til april 2013 og har et samlet budget på 2 mio. EURO (75 % støtte fra CIP-IEE).

 

Læs mere her