South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

BILLIGERE EL FRA VINDMØLLER

Havvindmøller leverer miljøvenlig strøm uden at genere naboerne, men de er dyre i drift. EU-projektet ECOWindS baner vejen for tværnationale projekter omkring Nordsøen, der alle vil have som mål at få nedbragt prisen per kilowatttime strøm fra nuværende og kommende havvindmølleparker.

Vindmøllerne udnytter den stærkere vind på havet, og leverer masser af vedvarende energi, men det er sværere at opstille, drive og servicere en mølle på havet end en mølle på land. Omkostningerne er derfor højere.

Når omkostningerne kommer ned, så det bliver mere attraktivt at opsætte flere møller på havet, vil det sætte mere gang i vindmøllebranchen med dens utroligt mange små og mellemstore virksomheder.

Det nationale innovations- og videncenter Offshoreenergy.dk i Esbjerg har fået EU-midler til projektet ECOWindS, der er med til at bane vejen for at reducere omkostningerne.

Offshoreenergy.dk samarbejder med centrale vindregioner i England, Tyskland og Norge, og projektet samler erfaringer inden for installation, drift og vedligehold af havvindmølleparker, forklarer projektleder Hans A. Pedersen fra Offshoreenergy.dk:

- Projektet har til formål at identificere styrker og svagheder på en række parametre som f.eks. teknologi, samarbejde og værdikæde i de enkelte regioner for derefter at kunne prioritere forsknings- og innovationsindsatsen dér, hvor den giver mest værdi. Derudover kan regionerne udnytte hinandens styrkepositioner i fælles projekter på tværs af Nordsøen og skabe grobund for omkostnings-reduktioner på udvalgte strategiske områder, siger Hans A. Pedersen.

Det Syddanske EU-kontor har bistået med at udvikle ideen, finde partnere til projektet og skrive ansøgningen om EU-støtte. ECOWindS har fået 13,4 millioner kr. fra EU’s FP7 program, som løb fra 2007 -2013 og var forgængeren til Horizon 2020.

Væk med bøvlet
Projektpartnerne fra de fire regioner har identificeret nogle områder, hvor det giver mening at gøre en indsats. Det handler blandt andet om at skabe ens regler og standardiserede løsninger. Der mangler f.eks. ens krav for teknisk træning af personel i installations- og driftsfasen, selvom der for nylig er taget hånd om dette inden for sikkerhedstræning.

Der er desuden stor fokus på standardiserede løsninger, som kan nedbringe omkostningerne, og her kan som eksempler nævnes offshore transformerstationer og acces til møllerne, der begge pt. bliver skræddersyet fra projekt til projekt.

Hvis man får ens regler og standarder, så skaber det større gennemsigtighed, og virksomhederne får nemmere ved at komme ind på nye markeder i andre lande og opnå stordriftsfordele:

- Det er lidt af et tveægget sværd. Nogle virksomheder har en konkurrencefordel, fordi det er svært for andre at komme ind på deres marked, men mere gennemsigtighed øger konkurrencen og er med til at sænke omkostningerne. Det er en indsats, som virksomhederne selv har udpeget, understreger Hans A. Pedersen.

Så selv om Danmark på mange felter har førertrøjen på inden for vindmøllesektoren, giver det god mening at samarbejde med andre regioner, da det er her væksten kommer til at ske, og fordi det åbner nye muligheder for de danske virksomheder.

Samarbejdet med de andre regioner handler også om, at hver region finder sine styrkepositioner. Nogle er bedst til at installere møllerne, mens andre er bedst til at vedligeholde dem. Når man ved, hvor styrkerne ligger, så kan virksomhederne i de fire regioner finde sammen i partnerskaber og stå meget stærkere i den globale konkurrence inden for branchen:

Hent artiklen her.

Læs mere her.

Fakta

  • EU har støttet ECOWindS med 13,4 mio. kr. gennem FP7-programmet.
  • Fra Danmark deltager udover Offshoreenergy.dk også DTU og Aalborg Universitet.
  • De andre partnere kommer fra Møre i Norge, Østengland og Nordvesttyskland. Projektet afsluttes i 2015.
  • ECOWindS startede 01.11.2012 og slutter 31.10.2015.

Offshoreenergy.dk
Offshoreenergy.dk er det danske innovations- og videncenter inden for offshore-sektoren med base i Esbjerg. Offshoreenergy.dk har omkring 275 medlemsvirksomheder fra hele landet med særlige styrker inden for offshore-aktiviteter i Nordsøen både i olie- og gasindustrien samt inden for offshore vind og bølgekraft.