South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

SHOWCASES - EKSEMPLER PÅ EUROPÆISKE PROJEKTER

Det Syddanske EU-Kontor hjælper partnere fra regionen med at deltage i europæiske projekter. Her på siden kan du læse om nogle af projekterne inden for kontorets indsatsområder. 

Sundhed og Velfærd
Region Syddanmark satser på sundhedsinnovation og velfærdsteknologier. Projektet Mastermind er det seneste eksempel på udvikling af telemedicin i Region Syddanmark. 

De nordiske lande står over for de samme udfordringer med flere ældre. Disse udfordringer kræver innovation, nye løsninger og investeringer, som danske virksomheder kan tage en aktiv del i. Projektet Danish-Norwegian Partnership of Health Innovation sigter på at hjælpe danske virksomheder ind på det norske marked. 

20 % af børn og voksne i EU er overvægtige. Hepcom er et EU-projekt, der har til formål at forebygge overvægt hos børn ved at udvikle værktøjer til at forebygge overvægt blandt børn og unge. 

Energi og Transport
De europæiske regioner skal bidrage til EU’s klimamålsætning, og det er nødvendigt at regionerne lærer af hinanden, så de bedste erfaringer kommer andre regioner til gavn. Det er fokus for ENNEREG.

Havvindmøller er svære at vedligeholde ude på havet, og der er derfor behov for at udvikle metoder til at gøre møllerne billigere i drift. ECOWinds etablerer et grænseoverskridende regionalt samarbejde og intensiverer forholdet mellem forskning og offshore-vindindustrien.

Erhverv og Innovation
Det Syddanske EU-Kontor fokuserer på at få syddanske virksomheder med i EU-projekter, som kan udvikle virksomheden. Ofte er der tale om en god ide til et nyt produkt. Virksomheden Gamle Mursten genbruger mursten og sparer ressourcer og CO2. 

Organiseret kriminalitet bliver i disse år mere varieret i sine aktiviteter og metoder. Projektet ePOOLICE skal udvikle metoder til at "scanne" de kriminelle miljøer og dermed give et fingerpeg om kriminalitet. 

Projektet Global Vækst skal sikre syddanske virksomheder det bedste grundlag for at komme ind på nye eksportmarkeder.