South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

TRIN 1: VI HAR EN PROJEKTIDE

Det første trin, hvis du gerne vil søge om et EU projekt, er at få testet din projekt-idé. Her kan vi på Det Syddanske EU-Kontor fungere som en sparringspartner, hvor vi kan trække på erfaringer fra tidligere projekter.

En vigtig pointe er, at et projekt er det modsatte af en driftsopgave. Det er med andre ord noget midlertidigt, som potentielt kan etableres som noget varrigt, såfremt projektet viser sig at være bæredygtigt.

Et projekt kan defineres som en planlagt og organiseret aktivitet, som har til formål at håndtere et problem og opnå forandring. Et EU-projekt adskiller sig fra andre projekter ved at have en europæisk vinkel – projektet skal ikke bare være relevant for en organisation, en region eller et land. Projektet og de mål, du gerne vil opnå, skal være relevant for hele – eller i hvert fald dele af – Europa.

Hvis du har en projekt-idé, som du overvejer at søge EU-midler til, anbefaler vi, at du først sikrer dig, at ideen lever op til de generelle kriterier for EU projekter. Når du har undersøgt dette, er næste skridt at få udviklet din idé til et projekt.

Du kan hente hjælp og inspiration i nedenstående dokumenter i forhold til at afklare din projektide. Du er også altid velkommen til at kontakte én af vores EU-rådgivere, hvis du har nogle spørgsmål. 

Du kan også starte med at læse vores showcases for at få eksempler på, hvordan et EU projekt kan se ud.

 

  

 klik  på en pil for at komme videre

 

Mere vejledning

Er dit projekt egnet til EU støtte? Dokumentet kan hjælpe dig med at afklare, om dit projekt lever op til EU’s kriterier. Derudover er der eksempler på de spørgsmål, som vi typisk vil stille dig for at kunne give konkret rådgivning.

Tommelfingerregler. Her har vi samlet en række tommelfingerregler, som er gode at holde sig for øje i forbindelse med EU projektansøgninger – samt hvad man helst skal undgå.

Problemtræ. I opstartsfasen af et projekt har man typisk brug for at få afdækket den problemforståelse, der knytter sig til centrale emner i projektet. Det kan dette værktøj hjælpe med.  

Logical Framework. Logical Framework er et redskab, som kan anvendes til at strukturere tankeprocessen i forbindelse med udvikling af projekter. Redskabet stiller spørgsmål, der tvinger dig til at konkretisere og strukturere projektet.

Eksempler på aktiviteter, der gives EU støtte til. Se eksempler på aktiviteter, der typisk kan indgå i et EU-projekt – og hvilke der ikke kan. 

Projekthjulet er et praktisk projektstyringsværktøj, som kan bruges til at skabe overblik over et projektforløb