South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

PRAKTIKANTENS OPGAVER

Ved Det Syddanske EU-Kontor arbejder praktikanterne inden for frie rammer, og får lov til at forme deres egne arbejdsopgaver i overensstemmelse med kontorets fokusområder.  Praktikanterne indgår i et ungt og dynamisk team, og bidrager på lige fod med konsulenterne til kontorets daglige opgaver med udvikling af idéer og implementering af EU-projekter.

Med udgangspunkt i fokusområderne og interessevaretagelsen af SDU er praktikanterne fordelt på forskellige teams. Derudover vil en praktikant også være tilknyttet kontorets faste kommunikationsmedarbejder. Denne struktur bevirker, at praktikanternes arbejdsopgaver differentierer alt efter hvilket fokusområde, som praktikanterne beskæftiger sig med. Bredt skitseret omfatter praktikanternes opgaver bl.a. at:

 • Formidle information om EU-relevante emner til interessenter i Region Syddanmark.
 • Skrive artikler om og synliggøre kontorets arbejde i Region Syddanmark.
 • Redigere og opdatere kontorets hjemmeside.
 • Udarbejde kontorets nyhedsbrev.
 • Indgå i et af kontorets teams – Sundhed & Velfærdsinnovation, Energi & Transport eller Erhverv & Innovation – bl.a. i samspil med interessevaretagelsen af SDU eller kontorets kommunikationsarbejde.
 • Hjælpe med udarbejdelsen af projekter og være en del af projektteams ved implementering af EU-projekter.
 • Følge med i de mange netværk, som kontoret er en del af.
 • Lave grundlæggende research forud for idé- og projektudvikling.
 • Identificere fundingsmuligheder til syddanske aktører.
 • Sikre kommunikationen mellem internationale projektpartnere og kontoret.
 • Holde oplæg for besøgsgrupper, f.eks. uddannelsesinstitutioner og virksomhedsgrupper.
 • Oplyse og vejlede syddanske aktører om EU-programmernes muligheder, og matche syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder med internationale samarbejdspartnere.
 • Varetage daglige administrative opgaver.

Endelig er der også rig mulighed for at deltage i Bruxelles’ store udbud af konferencer, seminarer og workshops. Alt dette giver tilsammen praktikanterne mulighed for at få opbygget et internationalt netværk og ikke mindst at opleve EU indefra.