South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

HVEM ER SDEO?

Det Syddanske EU-Kontor er Syddanmarks regionskontor i Bruxelles. Kontoret går også under det internationale navn South Denmark European Office og forkortes i daglig tale til SDEO. Kontoret er ejet af Region Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet.  SDEO har fungeret i sin nuværende form siden 2007 og beskæftiger for øjeblikket ti fastansatte og fire praktikanter.

Vejledning om EU-projekter

Kontoret har til opgave at varetage og imødekomme Syddanmarks interesser i EU. Således hjælper SDEO syddanske institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder med rådgivning, fundraising og gennemførelse af EU-projekter. Hovedformålet er at bistå med projektudvikling og herved skaffe EU-midler til Syddanmark. Dette opnås ved at skabe en platform for internationalt samarbejde, som syddanske aktører kan benytte med henblik på at deltage i internationale udviklingsprojekter. Helt konkret hjælper SDEO med at:

  • Skabe netværk og kontakt til andre aktører i Europa.
  • Matche syddanske aktørers projektidéer med mulighederne i de europæiske støtteprogrammer.
  • Sparre om idéudvikling.
  • Koordinere ansøgningsskrivningen.
  • Rådgive om relevante aspekter i forbindelse med projektledelse og -implementering.

Fokusområder

SDEO arbejder i forlængelse af Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2012-2020, hvilket har sat sit aftryk i kontorets strukturelle opbygning. Kontorets tre fokusområder er Sundhed & Velfærdsinnovation, Energi & Transport samt Erhverv & Innovation. Derudover varetager SDEO Syddansk Universitets (SDU) interesser i EU. Formålet er at styrke universitetets muligheder for at hjemtage flere EU-midler til forskning samt at sikre indflydelse på de EU-støtteprogrammer, der har relevans for Syddansk Universitet.