South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

UNDERVISNING I FRIVILLIGHED TIL GAVN FOR SENIORER OG KOMMUNER

På Fyn deltager 40 ældre frivillige og et dusin professionelle medarbejdere fra fire fynske kommuner i et træningsforløb, hvor de lærer om frivilligt arbejde i kommunerne. Det sker som en del af EU-projektet EVARS, som ledes af University College Lillebælt (UCL).

EVARS projektet er et europæisk samarbejdsprojekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem ældre i civilsamfundet og kommunale beslutningstagere og medarbejdere inden for velfærd og omsorg.

Tanken er, at de frivillige udgør en stor ressource, som kommunerne kan blive bedre til at gøre brug af – til gavn for begge partner. F.eks. på plejehjem og andre kommunale institutioner.

Projektet udgøres af et konsortium bestående af Tyskland, Østrig, Slovakiet og Danmark. I Danmark er projektet et samarbejde mellem UCL, de fire kommuner Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Odense samt Det Syddanske EU-Kontor.

Nye løsninger inden for velfærdsområdet

Projektet skriver sig ind i en aktuel politisk dagsorden omkring opretholdelsen af vores velfærdssamfund. På den front bidrager EVARS projektet til at løse samfundsmæssige udfordringer samt at skabe opmærksomhed omkring nye løsninger inden for velfærdsområdet:

- Projektet giver kommunerne god anledning til at arbejde strategisk med frivillighed og til at klæde både professionelle og frivillige på til samarbejdet, fortæller Helle hende Stærmose, der er kontaktperson for EVARS projektet ved UCL.

Undervisning og coaching

Det overordnede projektmål om at skabe en ”win-win” situation både for de frivillige og samfundet understøttes af et træningsforløb á fem moduler, der fra efteråret 2014 til foråret 2014 skal afprøves på samme tid i alle deltagerlande. I Danmark kører det fra november 2014 til februar 2015.

Kursusmaterialet, der ligger til grund for træningsforløbet, sigter på at kvalificere samarbejdet mellem ældre frivillige og kommuner samt at sikre de frivillige de rette kompetencer og den nødvendige viden inden for området.

I Danmark er to af de fem træningsmoduler allerede blevet afholdt med gode resultater. Den 27. november og den 2. december mødtes 40 frivillige og et dusin professionelle i Odense til to kursusdage med forskellige relevante temaer på programmet. Men hvorfor er det netop nødvendigt at undervise de ældre frivillige og professionelle fra kommunerne sammen?

- Det er vigtigt at huske, at projektet har to ligeværdige ben: at kvalificere ældre til frivillighed og coache kommunerne i at arbejde sammen med ældre frivillige. Ved at undervise kommende frivillige og professionelle sammen, understøtter vi den fælles forståelse, og samtidig opstår der nye tanker om samarbejdet, der ikke finder sted, hvis kun den ene part er repræsenteret, forklarer Helle Hende Stærmose.

Næste skridt

De sidste tre træningsmoduler finder sted i januar og februar 2015. Når kursusmaterialet i foråret 2015 er blevet testet i alle deltagende lande, vil det på europæisk plan betyde, at i alt 160 frivillige og kommende frivillige samt et antal professionelle fra deltagende kommuner og offentlige myndigheder har modtaget undervisning om frivillighed som en del af projektets træningsforløb. Hernæst skal en efterfølgende evaluering af forløbet resultere i et samlet, revideret undervisningsmateriale, som fra efteråret 2015 frit skal kunne benyttes af alle kommuner i Danmark såvel som i hele EU.

På dansk plan vil der efter det femte og afsluttende træningsmodul afholdes en opfølgning med de fire deltagende kommuner. Her afklares det, hvordan erfaringerne fra EVARS træningsforløbet kan forankres på strategisk vis. Desuden skal der afholdes et afsluttende seminar, hvor kommunerne får lejlighed til at præsentere deres erfaringer og måder at arbejde med frivillige på over for andre kommuner.

Yderligere information

Hvis du er interesseret i at vide mere om EVARS projektet kan du læse mere på EVARS hjemmesiden. Interesserede er også velkomne til at kontakte UCL eller Det Syddanske EU-Kontor for mere info.

Helle Hende Stærmose • University College Lillebælt • hhst1@ucl.dk

Henriette Hansen • Det Syddanske EU-Kontor • hha@southdenmark.be

EVARS projektet modtager støtte fra Lifelong Learning programmet, som i 2014 blev erstattet af det nye Erasmus+ program. Næste deadline for projektforslag under Erasmus+’s nøgleaktion Strategiske partnerskaber på området for almen uddannelse og erhvervsuddannelse er 31. marts 2015. Du kan læse mere om Erasmus+ på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside eller kontakte EU-konsulent Henriette Hansen på (+32) 2 285 40 90 / (+32) 477 77 615.

 

12. december 2014