South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

UDDANNELSESPROJEKT VIL OPRUSTE PERSONALE I SUNDHEDSSEKTOREN

University College Lillebælt er med i en ny ansøgning til EU om at udvikle et uddannelsesprogram til sundheds- og plejesektoren. Det skal sikre mere innovation, effektivitet og kvalitet i sektoren. Projektet er samtidig et godt eksempel på, hvad EU støtter på uddannelsesområdet.

Velfærdsteknologier som vasketoiletter og spiserobotter skyder frem i plejesektoren. Det er et middel til at gøre den offentlige sektor bedre rustet til at håndtere en demografisk udvikling med flere ældre og flere med kroniske og livsstilssygdomme. Og samtidig sikre, at de ældre bevarer funktionsevnen og livskvaliteten.

Men en stigende kvalitet og effektivitet i plejesektoren kommer ikke af sig selv. Der er brug for uddannelse af sundheds- og plejepersonalet, så de kan håndtere ikke bare ny velfærdsteknologi, men også nye måder at arbejde på. Det handler om selv at finde smarte løsninger i arbejdet, samarbejde med borgere og de pårørende og arbejde sammen på tværs af faggrænser.

EU-projekt til at løse udfordringen

University College Lillebælt er med i en ansøgning til EU om at udvikle, teste og præsentere et undervisningsprogram, så personalet er parate til at løfte fremtidens krav til deres arbejde og hurtigt kan omstille sig til nye arbejdsprocesser. Og dermed sikrer innovation, kvalitet og effektivitet i sektoren.

Projektforslaget retter sig mod både efteruddannelse af personalet i sundheds- og plejesektoren samt uddannelsen af kommende studerende. Der indgår partnere fra seks europæiske lande, fortæller chefkonsulent Kim Koldby fra University College Lillebælt:

- Det er en samfundsmæssig udfordring, som vi som professionshøjskole er forpligtet til at søge svar på. Udfordringen er fælles europæisk, så der er et potentiale i at samarbejde med nogle, som har samme udfordring, men som tilgår det på en anden måde. Af disse forskelligheder kan vi lære noget, og det havde vi ikke kunnet selv, forklarer Kim Koldby om baggrunden for at gå med i ansøgningen.

Fra Syddanmark deltager foruden University College Lillebælt også Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark i ansøgningen.

Projektet vil forandre uddannelserne

Projektforslaget spænder over flere fag som sygepleje, ergoterapi, fysioterapi samt socialrådgivere og pædagoger. Det er meningen, at undervisningsprogrammet kommer til at indgå i Univesity College Lillebælts tilbud af uddannelser – både med hensyn til efteruddannelse og uddannelse af kommende studerende:

- Vi vil bruge det i dialogen med kommunerne om efteruddannelse, så de kan ruste sig til fremtiden. Det er også min forventning, at vi som led i projektet udvikler et valgmodul til vores professionsuddannelser på 5 ECTS point svarende til 3½ uges studier.

Men det stopper ikke med det. Tanken er, at uddannelsesprogrammet bliver bredt implementeret på uddannelsesinstitutionerne. Derfor inkluderer projektet såkaldte regulatory bodies fra hvert land, som kan være med til at sikre den del af projektet. Fra Danmark deltager Rektorkollegiet for professionshøjskolerne.

Midler fra Erasmus+

Projektet søger om midler fra EU’s Erasmus+ program, som støtter uddannelsesprojekter samt projekter inden for idræt og ungdom. Ansøgningen er blevet til i et tæt samarbejde med EU-konsulent Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor:

- Ingen tvivl om, at denne ansøgning ikke var sendt, hvis ikke det var for støtten fra EU-kontoret, fortæller Kim Koldby.

Den aktuelle ansøgning falder ind under en prioritet i Erasmus + om at samarbejde for innovation og udveksling af god praksis inden for et sektorspecifikt område.

Du kan altid kontakte Henriette Hansen for at høre mere om mulighederne inden for Erasmus+. Der er offentliggjort løbende deadlines frem til 1. oktober 2015. 

University College Lillebælt er allerede engageret i flere EU-projekter som for eksempel Evars og Yedac. Der forventes svar på den nye ansøgning inden sommerferien.

Læs mere om Erasmus+

2. marts 2015