South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

SKAL DIN KOMMUNE MED I NYT NETVÆRK FOR ENERGISMARTE BYER?

Nu byder muligheden sig for at indgå i en klynge for kommuner og byer med interesse for renoveringsstrategier. Klyngen sigter mod at udbrede bæredygtige renovationsmodeller i Europa.

Byer forbruger 70 % af Europas energiproduktion. Europa-Kommissionen har derfor lanceret et initiativ for smarte byer og lokalsamfund (Smart Cities and Communities), der skal fremskynde udbredelsen af bæredygtige og omkostningseffektive renoveringsløsninger af de eksisterende bygninger på lokalt niveau. Initiativet vil derved være med til at reducere CO2-udledningen i byerne.

Replikationsklyngen: Kommuners mulighed for råd og støtte til renovation af eksisterende bygninger

Under dette initiativ har kommuner og byer med interesse for design af og implementering af strategier og modeller for kommunal renovering mulighed for at indgå i en klynge, den såkaldte Replikationsklynge (Smart City Replication Cluster). Klyngen vil fokusere på renovation af de eksisterende bygninger med henblik på at opnå større energieffektivitet og vil agere som et rum for råd, god praksis, støtte og erfaringer fra andre i samme situation. Ydermere vil klyngen medvirke til at integrere bæredygtig energi-teknologi, samt sikre udbredelse af god viden og praksis. 

Hvad får man ud af at indgå i replikationsklyngen?

  • Blive en del af et større netværk af ligesindede byer
  • Få adgang til testet viden
  • Få revideret sin kommunale renoveringsstrategi
  • Deltage i tekniske besøg i egen by og i én af demonstrationsbyerne

 

Erfaringerne i Replication Cluster stammer fra to EU-projekter:

  • EU-GUGLE-projektet der undersøgte og demonstrerede mulighederne for smart renovation af kommunale bygninger med henblik på at teste modeller der sigtede mod nul-energi renovation i bygninger.
  • SINFONIA-projektet der implementerede store, integrerede og skalerbare energiløsninger i to byer.Læs mere om initiativet, Smart Cities and Communities, her.

Kontakt EU-konsulent, Cathrine Holm-Frandsen, for at høre mere. Cathrine sidder til dagligt med Energi og Transport, og internationale kommuner.