South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

MED TIL AT SÆTTE EN DAGSORDEN I EU

Fredericia Kommune er med i et EU-projekt med fokus på at udvikle ældrevenlige initiativer til at imødegå den demografiske udfordring på en positiv facon. Kommunen er dermed med til at sætte en dagsorden i Europa. Projektet inviterer samtidig nye partnere til at være en del af et netværk.

Fredericia Kommune kom med i projektet AFE-INNOVNET (Age-Friendly Environments Innovative Network) på baggrund af kommunens gode resultater i ældreplejen. Under overskriften Længst Muligt I Eget Liv har kommunen arbejdet med en omlægning af ældreplejen, hvor kommunen får en bedre ældrepleje for færre penge ved at træne de ældre til at klare sig selv i hverdagen:

- Alle, som efterspørger hjælp, bliver vurderet, om de kan deltage i et hverdagsrehabiliteringsforløb, og vi går ind med et tværfagligt team af ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker, som vurderer, om man kan få et tilbud, forklarer projektleder Helle Aavild Juhl fra Fredericia Kommune.

Det handler om at fokusere på de ældres ressourcer frem for udelukkende at fokusere på det, de ikke kan. Den tilgang var medvirkende til, at kommunen tilbage i 2012 vandt en europæisk pris i forbindelse med, at 2012 var det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne:

- Hvis der for eksempel er en person, som ikke mener, at han kan tage tøjet på selv, men som er glad for at spille billard, så er det dér vi tager fat, og så kommer det andet af sig selv, forklarer Helle Aavild Juhl.  

Rigtig mange ældre er blevet selvhjulpne og glade for igen at kunne klare sig selv.

Inspiration til andre lande

Dermed har kommunen også noget at byde ind med i en europæisk sammenhæng, hvor der alle steder er fokus på den demografiske udfordring med flere ældre, der skal forsørges i fremtiden. Projektet AFE-INNOVNET har netop som formål, at imødegå den udfordring og samtidig skabe gode rammer for et aktivt liv som ældre.

Projektet består af 29 partnere fra 16 lande, som deler viden og udveksler erfaringer med hinanden, og Fredericia Kommune har opnået større indsigt i forskellige måder at gribe tingende an på, fortæller Helle Aavild Juhl:

- Vi er blevet bevidste om at vi kan noget godt. Vi har rigtig meget at give til mange af de andre lande, hvor offentlig ældrepleje er stort set ikke eksisterende, og vi er stolte over at være med i projektet og dermed med til at sætte en dagsorden i EU.

Bliv en del af projektets netværk

Projektet er ved at skabe et stort europæisk fællesskab af byer, regioner, videninstitutioner, organisationer og virksomheder, der kan være med til at udbrede ældrevenlige løsninger og lade sig inspirere af hinanden. Der er allerede 240 medlemmer i netværket, men plads til endnu flere. Fokus er ikke snævert på ældrepleje, men inkluderer også velfærdsteknologi, byudvikling, arbejdsmarked, transport og meget mere, som dermed har en betydning for alle i samfundet.

I slutningen af 2015 afsluttes selve projektet. Der sker med oprettelsen af en såkaldt ”borgmesterpagt”, som også er projektets overordnede formål. Her kan byer fra hele Europa kan melde sig ind og få inspiration og forpligte sig til at udvikle ældrevenlige miljøer i deres lokalområder.

Læs mere

Vil din organisation med i netværket omkring AFE INNOVNET, så læs mere her.

Læs mere om AFE-INNOVNET her.

Læs mere om Længst Muligt i Eget Liv

Kontakt EU-konsulent Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor for mere information om internationale projektmuligheder på sundhedsområdet.

2. marts 2015