South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OM SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation vil styrke samarbejdet inden for sundheds- og velfærdsinnovation med Schleswig-Holstein. I januar blev der derfor afholdt en studietur til grænseregionen med henblik på at knytte bånd og skabe samarbejdsprojekter.  

På turen deltog i alt 15 syddanske fagfolk og embedsmænd og turen gik blandt andet til de to sygehuse i Flensborg, Malteser Krankenhaus og Diako Krankenhaus og til universitetssygehuset i Kiel, hvor der var fokus på sundhedsinnovation i praksis.

Målet med turen var at få større viden om, hvordan man i Schleswig-Holstein arbejder med sundhedsinnovation og velfærdsteknologi således at Syddanmark og Tyskland på sigt, kan realisere samarbejdsprojekter på områderne.

Besøget afslørede, at der er stærke komplementære kompetencer i de to regioner. Efter de to dage stod det klart, at et tættere samarbejde, om innovation og udvikling af praksis for pleje og behandling, er helt oplagt på en række områder. Der var enighed om, at et samarbejde vil kunne styrke chancen for at imødegå den fælles demografiske udfordring og samtidig skabe vækst og arbejdspladser på begge sider af grænsen.   

Projektsamarbejde mellem Syddanmark og Tyskland kan blandt andet finansieres af EU-programmet Interreg Deuchland-Danmark, der i perioden 2015-2020 samlet stiller omkring 672 mio. kr. til rådighed til projekter på blandt andet innovationsområdet og til funktionelt samarbejde.