South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

BEGYND ALLEREDE NU FORBEREDELSEN AF DIT INTERREG EUROPA-PROJEKT!

I 2014 blev EU’s program for interregionalt samarbejde i Østersøen (INTERREG Baltic Sea) åbnet – nu er tiden kommet for EU’s program for interregionalt samarbejde i hele Europa (INTERREG Europa). Prøv også vores INTERREG quiz.

Har du eller din organisation mod på at indgå i et samarbejdsprojekt om udveksling af god praksis med partnere fra hele Europa? Og har din region eller kommune god erfaring eller praksis at byde på inden for ét af INTERREG Europas fire tematiske mål:

  • Forskning, teknologisk udvikling og innovation
  • Fremme virksomheders konkurrenceevne: Støtte små og mellemstore virksomheder i alle faser af deres produktion til at udvikle og skabe vækst og beskæftige sig med innovation.
  • Overgangen til et CO2-frit samfund i alle sektorer
  • Miljøbeskyttelse og promovering af ressourceeffektivitet

Christina E. Wanscher fra Syddansk Sundhedsinnovation om at deltage i INTERREG Europa-projektet, CASA:

Løsninger kan ikke bare kopieres fra den ene region til den anden. Men man kan tage afsæt i en anden regions løsning, tilpasse den til egne forhold, og på den måde gøre brug af de erfaringer andre regioner har gjort.(…) Den overordnede konklusionen er altså, at viden faktisk kan deles. Vi kan lære fra hinanden, så vi kan imødegå udfordringen med stadig flere ældre borgere. Og vi skal lære af hinanden, for vi har ikke råd til at lade være.

Hvis svaret er ja, så kan det være, at du skal se nærmere på EU’s program for interregionalt samarbejde i hele Europa, Interreg Europa. Programmet fokuserer på at muliggøre samarbejde mellem regioner og lokale myndigheder fra hele Europa. Samarbejdet skal omhandle udveksling af erfaringer og god praksis med henblik på at opnå større vækst og beskæftigelse i Europa.

Specifikt giver INTERREG Europa mellem 60 % og 80 % finansiering til to typer projekter:

  1. Tværregionale samarbejdsprojekter: Partnerskaber, der kommer fra forskellige europæiske lande arbejder sammen i 3 til 5 år for at udveksle erfaringer om et bestemt politisk spørgsmål.

  2. Platforme for læring om politiske strategier: Organisationer der beskæftiger sig med regionale udviklingspolitikker i Europa kan via online platforme finde løsninger til at forbedre deres forvaltning og implementering af deres offentlige politikker. Platformene er tænkt som et element til at forbedre regioners evne til at forvalte og implementere politik på.

Læs mere om programmet i vores INTERREG Europa-programblad.

Vi forventer, at de første indkaldelser kommer i marts 2015.

I perioden 2007-2013 var der 10 projekter med syddanske deltagelse under INTERREG Europas forgænger, som var INTERREG 4C. 

Har du lyst til at høre mere om programmet, eller dine muligheder for at deltage i et INTERREG Europa-projekt, så kontakt EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen eller EU-konsulent, Allan Nordby Ottesen.

Test din viden om INTERREG Europa

Ved at følge linket nedenfor kan du teste din viden om det nye INTERREG Europa.

Take our online test

15. januar 2015