South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

STARTSKUD FOR NYT PROGRAM FOR BYUDVIKLING

Nu lyder startskuddet for EU’s program for bæredygtig byudvikling, Urbact III. EU inviterer til dig med til lanceringen i Bruxelles til marts.

EU’s program for bæredygtig udvikling i byerne, Urbact, er klar til en ny programperiode, og det markeres i Bruxelles den 16. marts.

Her bliver Urbact III præsenteret. Der er mulighed for at lære mere om programmet og se eksempler på igangværende projekter, som har fået midler fra Urbact-programmet. Du kan også møde andre europæiske aktører, der er involveret i byudviklingsprojekter, og finde udenlandske projektpartnere til dit projekt.

Målgruppe

Invitationen henvender sig til politikere og byplanlæggere på lokalt, regionalt, nationalt og EU niveau. Læs mere på Urbacts hjemmeside. 

Læs mere

Læs mere om arrangementet her

Det Syddanske EU-Kontor følger op  med mere information om Urbact i kommende nyhedsbreve. 

30. januar 2015