South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

UDVIKLING AF KLYNGER PÅ INTERNATIONALT PLAN

Kommissionen støtter udviklingen af samarbejde i klyngenetværker på tværs af nationale grænser. Deadline 31. marts 2015.

Denne indkaldelse har til formål at intensivere klynge- og businessnetværkssamarbejde på tværs af lande- og sektorgrænser samt at støtte etableringen af europæiske strategiske klyngepartnerskaber, der skal lede internationalt klyngesamarbejde på strategiske områder – navnlig til støtte for udviklingen af nye industrier.

Klynger kan hjælpe SMV’er med at udvikle nye værdikæder, og derefter satser EU på at styrke klyngerne på europæisk plan.

Det forventes, at de europæiske strategiske klyngepartnerskaber udvikler en fælles europæisk, strategisk vision med et globalt perspektiv og fælles målsætninger for specifikke tredje markeder.

To indsatsområder

Indkaldelsen er inddelt i to indsatsområder, og det er kun muligt at søge projektstøtte under ét indsatsområde.

  • Indsatsområde 1: har til formål at støtte forberedende foranstaltninger til etablering og udformning af europæiske strategiske klyngepartnerskaber. Projekter under dette indsatsområde skal bidrage til at udvikle en fælles internationaliseringsstrategi og en køreplan for dens implementering.
  • Indsatsområde 2: har til formål at støtte den første implementering, afprøvning og yderligere udvikling af europæiske strategiske klyngepartnerskaber. Projekter under dette indsatsområde skal bidrage til at udvikle konkrete aktiviteter, der støtter samarbejdet med strategiske partnere i lande uden for Europa.

Hvem kan deltage?

Klynge- og businessnetværksorganisationer, der er registreret eller forventer at blive registreret ved European Cluster Collaboration Platform, kan deltage. Ansøgere kan både være helt eller delvise offentlige eller private organer. Et konsortium skal mindst bestå af tre forskellige klynger og/eller netværksorganisationer fra mindst tre forskellige lande, der deltager i COSME Programmet.

Hvor meget?

Det samlede budget er på 3.750.000 euro. Et projekt under indsatsområde 1 vil maksimum blive støttet med 187.500 euro, mens et projekt under indsatsområde 2 maksimum vil modtage 450.000 euro i støtte. Det forventes, at otte projekter bliver finansieret under indsatsområde 1, og fem projekter under indsatsområde 2. Støtteprocenten er op til 75 % af projektomkostningerne.

Deadline 31. marts 2015

Læs mere om indkaldelsen her.

 

9. januar 2015