South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

STØTTE TIL UDVEKSLING AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPERSONALE

Ny indkaldelse under Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne skal fremme internationalt og tværsektorielt samarbejde. Deadline 28. april 2015.

Den såkaldte ”RISE”-indkaldelse har til formål at støtte forskning og innovation gennem udveksling af forsknings- og innovationspersonale samt videndeling mellem forskning og marked til gavn for videnskaben og den innovative udvikling.

Hvad?

Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne sigter på at give de bedste forudsætninger for, at Europa uddanner, tiltrækker og fastholder talentfulde og mobile forskere. Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne er inddelt i fire bevillingstyper, hvor RISE: Udveksling af forsknings- og innovationspersonale skal stimulere videndeling ved at finansiere kortere medarbejderudveksling.

Forsknings- og innovationsaktiviteterne under ”RISE”-indkaldelsen skal udnytte deltagernes komplementære kompetencer og synergier, og muliggøre netværksaktiviteter, workshops og konferencer med henblik på at fremme udvekslingen af viden, kompetenceudvikling og karriereudvikling for forsknings- og innovationspersonale.

Aktiviteterne kan fokusere enten på en af de to dimensioner af udveksling (international / tværsektoriel) eller inkludere en kombination af begge.

Hvem?

Institutioner og organisationer fra den akademiske og den ikke-akademiske sektor, herunder SMV’er, baseret i EU-medlemslande og associerede lande samt såkaldte ”tredjelande” uden for EU kan søge støtte.

Budget

Det samlede budget for 2015 er på 80 mio. euro.

Deadline 28. april 2015

Læs mere her.

 

14. januar 2015