South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

STØTTE TIL AT STYRKE OG UDBREDE EUROPÆISKE FILM

MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa giver støtte til projekter, der skal styrke interessen for europæiske film. Deadline 26. marts 2015.

Indkaldelsen sigter på at støtte publikumsudvikling som et middel til at stimulere interessen for samt at forbedre adgangen til europæiske audiovisuelle værker bl.a. gennem promovering, events, film og festivaler. Formålet med indkaldelsen ligger i forlængelse af MEDIA-delprogrammet specifikke målsætning om at promovere transnational, kulturel cirkulering.

Hvad?

Projektforslag skal falde ind under en af følgende aktiviteter:

  1. Filmkundskab: Projektforslag under denne aktivitet skal indeholde mekanismer, der kan styrke samarbejdet i den europæiske filmindustri og sikre effektivitet.
  2.  Initiativer inden for publikumsudvikling: Projektforslag under denne aktivitet skal fokusere på innovative samarbejdsstrategier, som kan gøre det muligt for europæiske film at nå ud til et bredere, og især yngre, publikum. Fokus skal være på europæiske film.

Projektforslag, der beskæftiger sig med markedsføring af enkelte, specifikke film samt generelle aktiviteter inden for filmdistribution og festivaler, som kan støttes af andre MEDIA-indkaldelser, kan ikke modtage finansiering.

Projektaktiviteterne skal finde sted mellem 1. juli 2015 og 1. januar 2016, og skal vare ét år.

Hvem?

Private virksomheder, non-profit organisationer, foreninger, velgørenhedsorganisationer, fonde og kommuner kan deltage i programmet. Projektforslag skal indsendes af et konsortium bestående af en projektleder og mindst to partnere fra tre forskellige lande EU-medlemslande.

Budget

Det totale budget er på 1,9 mio. euro. EU-Kommissionens finansielle støtte må maksimalt udgøre 60 % af projektets samlede omkostninger.

Deadline 26. marts 2015

Læs mere her.

 

15. januar 2015