South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

STØTTE TIL AT FÅ NYE PRODUKTER HURTIGERE PÅ MARKEDET

EU har netop offentliggjort støtteordningen Fast Track to Innovation Pilot, der støtter innovative projekter i de sidste faser før markedet. Deadline 29. april 2015.

Den nye Horizon 2020 indkaldelse Fast Track to Innovation Pilot (FTI) sigter på virksomheder med nye teknologier, som er relativt modne og kun har behov for sidste skub for at komme på markedet og opnå udbredelse. Projekterne kan bl.a. omfatte demonstration, pilottest, test-beds, systemvalidering og validering af forretningsmodeller. Produktet skal på markedet inden for tre år efter projektstart.

Projektforslag skal være relateret til et område i delprogrammet ”Lederskab inden for støtte- og industriteknologi” under Horizon 2020-søjlen ”Industrielt lederskab” og/eller til et område under søjlen ”Samfundsmæssige udfordringer”.

Det betyder i praksis, at projekter inden for langt de fleste tematiske områder kan støttes under programmet, givet at de bidrager med teknologisk og markedsmæssig nyhedsværdi og har et stort potentiale for at skabe vækst og job. Dette skal underbygges i en forretningsplan, som er del af ansøgningsmaterialet.

Det er særligt dette temamæssigt meget brede fokus, som adskiller FTI Pilot fra andre støttemuligheder i Horizon 2020. FTI er ligesom SMV-Instrumentet tiltænkt projekter, som er tæt på markedet, men i modsætning til SMV-Instrumentet kan virksomheder i alle størrelser deltage i FTI-projekter, ligesom offentlige aktører, GTS’er osv.

Hvem kan ansøge?

FTI-projekter skal gennemføres i et samarbejde mellem tre til fem partnere, fra minimum tre forskellige EU lande eller associerede lande. Både private og offentlige aktører kan deltage, men for at sikre bedst mulige chancer for markedsudbredelse, skal industrien være den bærende part. Det er et krav, at virksomheder afholder mindst 60 % af projektets budget og/eller udgør et flertal af ansøgerkredsen (f.eks. to ud af tre ansøgere).

Hvor meget støtte?

Der forventes et støttebeløb på 1-2 mio. euro per projekt, i nogle tilfælde op til 3 mio. euro. Private aktører kan modtage op til 70 % i tilskud, mens offentlige aktører kan få op til 100 % af udgifterne dækket.

Der er planlagt yderligere to ansøgningsfrister i 2015, i henholdsvis september og december.

Programmet kører som pilotprogram i 2015 og 2016 med et samlet budget på 200 mio. euro

Deadline 29. april 2015

Læs mere om indkaldelsen her.

 

12. januar 2015