South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

NYT EU-NETVÆRK SKAL SIKRE EN MERE EFFEKTIV PLEJESEKTOR

Vær med til at danne et netværk, der skal sikre kvalitet og omkostningseffektivitet i langtidspleje samt forebygge afhængighed af plejeydelser. EU støtter med 1 mio. euro. Deadline 31. marts 2015.

Formålet med denne indkaldelse er at samle institutioner, der kan udvikle solide beviser for omkostningseffektiviteten af investeringer inden for en række foranstaltninger, som skal mindske kløften mellem behovet for og leveringen af langtidspleje i velfærdssektoren.

Under langtidspleje hører bl.a. forebyggelse, rehabilitering, teknologiske hjælpemidler, ældrevenlige miljøer samt en mere effektiv organisering af plejesystemet (navnlig gennem en bedre koordinering af de forskellige aktører, som er involveret i at yde pleje).

Ved at etablere et netværk for institutioner, som allerede har eller er i stand til at indsamle relevante beviser for omkostningseffektiviteten, forventes det, at et samlet overbliksmateriale kan blive produceret og stillet til rådighed for EU’s politiske beslutningstagere. Dette ville hjælpe dem til at bruge offentlige midler på den mest effektive måde for at sikre adgang til plejeydelser af høj kvalitet på bæredygtig vis.

Et netværk skal kunne følgende:

  • Indsamle oplysninger om de væsentlige årsager til at blive afhængig af plejeydelser
  • Gennemgå de nuværende forebyggelsesmetoder mod afhængighed af plejeydelser
  • Undersøge mulighederne for rehabilitering af forskellige afhængighedsårsager
  • Identificere de foranstaltninger, der vil hjælpe personer med funktionsnedsættelse til at opretholde en selvstændig livsførelse længere
  • Identificere potentialet for effektivitetsgevinster i leveringen af pleje

Hvem?

Offentlige institutioner og private non-profit institutioner inden for social- og sundhedsområdet kan ansøge om støtte. Ansøgningen skal indsendes af et konsortium bestående af mindst fem institutioner fra mindst fem forskellige lande.

Hvor meget?

Det totale budget er på 1 mio. euro. Det anmodede støttebeløb fra EU kan maksimalt dække 80 % af projektets totale omkostninger. Kommissionen forventer at finansiere ét projektforslag. Kommissionen forbeholder sig retten til ikke at uddele alle tilgængelige midler.

Deadline 31. marts 2015

Læs mere her.

 

14. januar 2015