South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

NYE MULIGHEDER FOR EU-MIDLER TIL UDDANNELSESPROJEKTER

EU’s program for uddannelse, ungdom og sport, Erasmus+, åbner nu for næste runde. Der er ansøgningsfrister fra 22. januar 2015 og frem til 1. oktober 2015. 

Der er mulighed for at søge støtte til projekter inden for uddannelse, sport, ungdomsarbejde. Uddannelsesområdet dækker over både de videregående uddannelser, erhvervsrettede grund- og efteruddannelser, grundskoler, ungdomsuddannelser, almen voksenuddannelse og folkeoplysning.

Hvilke projekter støtter Erasmus+?

Projekterne skal have fokus på mobilitet, internationalt samarbejde eller politikudvikling. Erasmus+ programmet er opdelt i disse fem søjler:

 • Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet
 • Nøgleaktion 2 — Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis
 • Nøgleaktion 3 — Støtte til politikudvikling
 • Jean Monnet-aktiviteter (professorater, ekspertisecentre, netværk, etc. inden for EU-studier)
 • Idrætsarrangementer og partnerskaber

Hvem kan søge?

Offentlige og private aktører inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, efteruddannelse eller ungdoms- og idrætsaktiviteter kan søge om støtte. Det dækker en bred vifte som eksempelvis studerende, skoleledere, undervisere, frivillige og trænere inden for sport, ungdomsforeninger og grupper af unge.

Partnerkrav 

Programmet kræver, at projekter gennemføres i partnerskaber. Et partnerskab skal altid være tværnationalt. Dernæst skal det omfatte et antal deltagende partnere fra et antal forskellige EU-medlemslande. Kravet om deltagerantal og landeantal varierer og afhænger af den enkelte undersøjle i Erasmus+. I nogle tilfælde kan såkaldte "partnerlande", dvs. lande uden for det europæiske samarbejde, også deltage i projekter. 

Fokus på alliancer

Erasmus+ har desuden fokus på skabelse af alliancer. Der er dels Knowledge Alliances, som er partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og dels Sector Skills Alliances inden for erhvervsuddannelserne. Inden for sidstnævnte kategori er der i 2015 fokus på følgende sektorer, hvor der er mulighed for projekter til at styrke erhvervsuddannelserne:

 • Sundhedssektoren
 • Fremstillingsvirksomhed og ingeniør
 • Handel
 • Informations- og kommunikationsteknologi
 • Miljøteknologi
 • Kulturelle og kreative brancher
 • Turisme

Deadlines

Der er løbende deadlines. Den første deadline er allerede den 22. januar 2015 for idrætsprojekter i forbindelse med den europæiske idrætsuge. Læs den komplette liste over deadlines her.

Læs mere om Erasmus+ i programguiden for 2015.

9. oktober 2014