South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

FØRSTE INDKALDELSE TIL INTERREG NORDSØEN ER NU ANNONCERET

INTERREG Nordsøen har annonceret den første indkaldelse til ansøgninger for perioden 2014-2020. Den første runde åbner 27. april. 

Som noget nyt vil det nye program bestå af en to-delt ansøgningsrunde. Som første led skal man indsende en Expression of Interest. Bliver denne godkendt, skal den fulde ansøgning indsendes.
Som noget særligt for denne første ansøgningsrunde, er der åbent for både Expressions of Interest og fulde ansøgninger.  De officielle oplysninger om indkaldelsen ligger stadig til endelig godkendelse hos EU-kommissionen. 

Formål med programmet
INTERREG Nordsø 2014-2020 sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsø-regionen med henblik på at kunne tackle fælles udfordringer, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

Programmet fokuserer på at stimulere innovation indenfor 4 prioriteter:

  • Fremme vækst i Nordsø-regionens økonomier
  • Øko-innovation
  • En bæredygtig Nordsø-region
  • Fremme grøn transport og mobilitet

Budget og finansiering

Programmet har et budget på EUR 359 mio. i perioden 2014-2020 og projekter kan blive støttet med 60-80 pct.

Hvem kan ansøge?

Ansøgere til denne indkaldende skal være juridiske enheder i programområdet, som inkluderer hele Danmark. Ansøgere skal indgå i partnerskaber på minimum to partner fra to forskellige lande. Dog skal projekter have en effekt på store dele af programområdet, hvorfor det kan være en svaghed kun at imødegå minimumskravet.

Frist
Den første ansøgningsrunde er åben fra 27. april til 30. juni 2015.

Nyttige links:
Læs mere om nordsøprogrammet her

Se indkaldelsesteksten med udkast til ansøgningsskema og vejledning her