South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

EUOPSTART ER ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Styrelsen for Forskning og Innovation har åbnet for ansøgninger til EUopSTARTspuljen, som giver tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.

EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon2020.

I forhold til tidligere opslag, er der en række ændringer i denne ansøgningsrunde. Blandt andet er først-til-mølle princippet afskaffet. Derudover gives der ikke længere tilskud til udarbejdelse af ansøgninger til Det Europæiske Forskningsråd eller til forhandling af kontrakter.   


Hvem kan søge
Tilskud gives til EUopSTART-ansøgninger, der vedrører projekter der understøtter dansk forskning og innovation og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Herunder er både klynger samt kommuner og regioner dækket, og man kan søge tilskud både som koordinator og partner. Der kan udelukkende søges tilskud til programmer der har frist i perioden 9. marts 2015 – 1. februar 2016. Derudover skal der være minimum en måned fra det tidspunkt, der ansøges om EUopStart, til fristen i det EU program, man ønsker at ansøge.

 
Budget
Der er stillet 10 mio. kr. tilrådighed i denne ansøgningsrunde.Styrelsen for Forskning og Innovation giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således selv bidrage med minimum 50% af finansieringen. Der støttes med op til 105.000 kr. for en samlet ansøgning.

Hvis du er interesseret i at søge EUopSTARTs midler, kan du kontakte Det Syddanske EU-Kontor for mere information og for hjælp med udarbejdelse af ansøgning. Kontaktinformation finder du her

DEADLINE FREDAG 13. MARTS 2015 KL. 12.00.

Næste ansøgningsrunde forventes at have frist i september 2015.

Læs mere om EUopSTART her og hent opslagsteksten for 2015 her