South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ANSØGNINGSFRISTER

Bekæmp vold mod kvinder og børn Bekæmp vold mod kvinder og børn

Der er mulighed for at søge midler til projekter, der forebygger, informerer om og bekæmper vold mod kvinder og børn. Deadline: 3. juni 2015.Første indkaldelse til INTERREG Nordsøen er nu annonceret Første indkaldelse til INTERREG Nordsøen er nu annonceret

INTERREG Nordsøen har annonceret den første indkaldelse til ansøgninger for perioden 2014-2020. Den første runde åbner 27. april. EUopSTART er åben for ansøgninger EUopSTART er åben for ansøgninger

Styrelsen for Forskning og Innovation har åbnet for ansøgninger til EUopSTARTspuljen, som giver tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.Støtte til at styrke og udbrede europæiske film Støtte til at styrke og udbrede europæiske film

MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa giver støtte til projekter, der skal styrke interessen for europæiske film. Deadline 26. marts 2015.Nyt EU-netværk skal sikre en mere effektiv plejesektor Nyt EU-netværk skal sikre en mere effektiv plejesektor

Vær med til at danne et netværk, der skal sikre kvalitet og omkostningseffektivitet i langtidspleje samt forebygge afhængighed af plejeydelser. EU støtter med 1 mio. euro. Deadline 31. marts 2015.Støtte til udveksling af forsknings- og innovationspersonale Støtte til udveksling af forsknings- og innovationspersonale

Ny indkaldelse under Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne skal fremme internationalt og tværsektorielt samarbejde. Deadline 28. april 2015.Støtte til at få nye produkter hurtigere på markedet Støtte til at få nye produkter hurtigere på markedet

EU har netop offentliggjort støtteordningen Fast Track to Innovation Pilot, der støtter innovative projekter i de sidste faser før markedet. Deadline 29. april 2015.Udvikling af klynger på internationalt plan Udvikling af klynger på internationalt plan

Kommissionen støtter udviklingen af samarbejde i klyngenetværker på tværs af nationale grænser. Deadline 31. marts 2015.Støtte til at udvikle videnskabelige netværk Støtte til at udvikle videnskabelige netværk

Fra februar 2015 åbner det videnskabelige og teknologiske støtteprogram COST for projektforslag. Deadline 24. marts 2015.AAL-programmet åbner igen til februar AAL-programmet åbner igen til februar

Næste runde i AAL-programmet åbner til februar med deadline for ansøgninger i maj 2015. Nye muligheder for EU-midler til uddannelsesprojekter Nye muligheder for EU-midler til uddannelsesprojekter

EU’s program for uddannelse, ungdom og sport, Erasmus+, åbner nu for næste runde. Der er ansøgningsfrister fra 22. januar 2015 og frem til 1. oktober 2015.