South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

SYDDANSK UNIVERSITET

Internationalt samarbejde giver mere og bedre forskning på universiteterne. Det Syddanske EU-Kontor varetager Syddansk Universitets interesser i Bruxelles

Syddansk Universitet (SDU) har afdelinger over hele regionen og er kendt for sit tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv. På den måde spiller universitetet en betydelig rolle i forhold til at skabe vækst og innovation i Syddanmark. Den rolle er Det Syddanske EU-kontor med til at styrke.

SDU satser i stigende grad på internationalt samarbejde som en strategi til at understøtte forskning på et meget højt niveau. I EU er der mulighed for at hjemtage forskningsmidler fra Horizon 2020, og øget hjemtag fra EU til SDU vil betyde mere forskning, samtidig med at den internationale dimension af denne forskning bliver styrket. Derudover har forskerne fra universitetet mulighed for at deltage i ekspertgrupper i EU, hvilket styrker universitets synlighed i Bruxelles.

Stærke forskningsmiljøer på SDU skaber mulighed for synergi med regionens virksomheder, klynger og offentlige organisationer. Et øget hjemtag for SDU er hermed vigtigt for at styrke innovationen og væksten i hele regionen.

Fire hovedopgaver

Det Syddanske EU-kontor arbejder med disse fire hovedområder i forhold til SDU:

  • Rådgive forskere hos SDU om støttemuligheder og matche dem med støtteprogrammer
  • Styrke SDU’s synlighed i Bruxelles gennem forskernes deltagelse i ekspertgrupper
  • Påvirke EU for at øge SDU’s muligheder for at få adgang til fondsmidler
  • Informere om EU’s forskningspolitik

Det konkrete arbejde handler blandt andet om at arrangere workshops og informationsmøder, vurdere universitetets styrkepositioner i forhold til EU’s prioriteter i forskningen for at kunne matche forskerne med mulighederne i EU samt indsende forslag til EU-Kommissionen under processen med at fastlægge rammer for de kommende års støtteprogrammer under Horizon 2020.

Du kan kontakte Christian Walther Bruun for at høre mere.