South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

INTERNATIONALE KOMMUNER

Det Syddanske EU-Kontor arbejder på at øge kommunernes internationale aktiviteter

Mange af de syddanske kommuner har allerede haft oplevelsen af og erfaringer med internationale aktiviteter via venskabskommuner eller andre initiativer og projekter, der involverer danske og udenlandske partnere.

Internationalisering er en udvidelse af dette: en erkendelse af, at det er vigtigt hele tiden at blive bedre til løse stadigt større opgaver og øge værdien af det lokale ved at tænke i løsninger, der rækker ud over den kommunale og nationale grænse.

For kommunerne betyder det at yde service af høj kvalitet baseret på nye og innovative løsninger leveret af kompetente kommunale medarbejdere, der udvikler sig, motiveres og inspireres gennem internationalt projektsamarbejde.

Prioritér internationale aktiviteter

Formålet med indsatsen Internationale Kommuner er følgelig at igangsætte processer, der skal bidrage til, at flere og flere af kommunerne i Syddanmark aktivt definerer og prioriterer internationale aktiviteter som en naturlig og væsentlig del af den kommunale dagsorden og opgaveløsning.

SDEO tilstræber igennem vores rådgivende arbejde og målrettede internationaliserings-forløb med interesserede kommunerne at opkvalificere parterne til at prioritere det internationale, projekt- og udviklingsorienterede arbejde.

Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark 

EU-Kontoret har i samarbejde med de syddanske kommuner etableret netværket NIMS: et tværgående netværk for kommunale medarbejdere med ansvar for internationale aktiviteter og/eller internationale strategier.

NIMS (Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark) skal motivere kommunerne til at deltage i internationale projekter og synliggøre de muligheder de 22 kommuner har i samarbejdet med EU-kontoret. NIMS er et hands-on netværk, hvor deltagerne hver gang får konkret læring og værktøjer med hjem, og netværket skal dermed bidrage til at kvalificere kommunernes internationale medarbejdere ved at klæde disse på til at håndtere og udnytte de internationale muligheder. 

NIMS-netværket skal give EU-Kontoret én dedikeret indgang til hver af de 22 kommuner, og skal samtidig være et forum hvor medarbejdere mødes med kolleger fra andre kommuner og udveksler viden og egne erfaringer om EU projekter og internationalt samarbejde. Kontakt Cathrine Holm Frandsen.