South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ERHVERV & INNOVATION

Flere syddanske virksomheder kan med fordel søge EU-støtte til udvikling. Det Syddanske EU-Kontor har erhverv og innovation som et af sine fokusområder.

EU’s støtteprogrammer til forskning og udvikling er potentielt en væsentlig finansieringskilde for særligt små og mellemstore virksomheder, som ønsker at udvikle nye produkter og finde nye internationale markeder.

Men Danmark og i særdeleshed Syddanmark har haltet efter vores europæiske konkurrenter og hentet alt for få EU-støttekroner. Det skyldes blandt andet, at virksomhederne har ringe eller intet kendskab til programmerne og mangler kompetencer og ressourcer i en travl hverdag til at gøre den nødvendige indsats få at få del i midlerne.

Kortlægning af virksomhederne

Kontoret har særligt fokus på at arbejde for, at flere virksomheder i Syddanmark deltager i europæiske erhvervs- og innovationsprojekter.

Nøglen til at skabe flere resultater er at gå systematisk til værks med at identificere og skabe kontakt til netop de virksomheder i regionen, som har størst potentiale for at kunne indgå i europæiske forsknings- og udviklingsprojekter.

Dette kortlægningsarbejde og den løbende kontaktskabelse til virksomheder sker i tæt samarbejde med de aktører i erhvervsfremmesystemet i Syddanmark, der ligesom os har til opgave at skabe forsknings- og innovationsprojekter i virksomhederne.

Hjælp og vedledning til den enkelte virksomhed

Med baggrund i vores viden om de relevante støtteprogrammer og ansøgningsprocessen i EU kan vi hjælpe den enkelte virksomhed over de første barrierer for at søge EU-støtte, herunder:

  • Idemodning og –formulering
  • Match med EU-støtteprogrammer
  • Opbygning af europæisk projektpartnerskab
  • Rådgivning i forbindelse med ansøgningsskrivning
  • Nationale støttemidler til EU-ansøgningsskrivning (EUopSTART)

Du er altid velkommen til at kontakte vores EU-rådgiver inden for erhverv og innovation, Siri Raahede Bentzen.