South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ENERGI OG TRANSPORT

Syddanmark repræsenterer en unik samling af kompetencer på energi- og transportområdet, som Det Syddanske EU-kontor bidrager til at udvikle. 

De syddanske spidskompetencer ligger specifikt inden for områderne energieffektivisering, energiteknologi, grøn offshore energi, spildevandshåndtering og bæredygtig byudvikling. 

Det Syddanske EU-Kontor assisterer syddanske kommuner, virksomheder, udviklingsorganisationer og klynger med internationalisering af deres kompetencer på energi og transportområdet og arbejder målrettet med at hente EU-tilskud til internationale innovations- og udviklingsprojekter.

De potentielle støttemidler, som er tilgængelige gennem EU’s fonde, er anvendelige på energi- og transportområdet, da både energi og transport vægtes højt på den politiske dagsorden i Bruxelles.

Nye EU-mål for energi og transport inden 2030

Europa Kommissionen udsendte i januar 2014 en pressemeddelelse med overskriften ”Klima- og energimål frem til 2030 – for en konkurrencedygtig, sikker og kulstoffattig EU-økonomi”. Det er overskriften på Europa Kommissionens fremtidige klima- og energirammer, som indeholder en reduktion af drivhusgasemissioner med 40 % i forhold til niveauet i 1990, et EU-bindende mål for vedvarende energi på mindst 27 %, fornyede mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodel og et sæt nye indikatorer for at sikre et konkurrencedygtigt og forsyningssikkert energisystem. De endelige mål skal forhandles på plads mellem medlemsstaterne i EU. 

Det Syddanske EU-Kontor kan hjælpe din kommune, virksomhed, udviklingsorganisation eller klynge med information om støtteprogrammer inden for energi og transport, kvalificere og validere jeres projektideer, bistå i en ansøgningsproces og endelig fungere som døråbner til at finde og matche syddanske kompetencer med europæiske partnere gennem vores netværk og placering i Bruxelles.

Du er altid velkommen til at kontakte vores EU-rådgivere inden for Energi og Transport Cathrine Holm Frandsen og Thomas Jensen