South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

FOKUSOMRÅDER

Det Syddanske EU-Kontor varetager alle regions interesser og har en bred erfaring med forskellige projektområder. Vi har dog udvalgt nogle overordnede, brede fokusområder, der afspejler sammenfaldet mellem den europæiske dagsorden i EU og Vækstforum Syddanmarks handlingsplan.

Samspil mellem strategier
EU’s 2020 strategi prioriterer en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa. For Region Syddanmark rammer især indsatsen omkring et ressourceeffektivt Europa og den store udfordring omkring den aldrende befolkning regionens prioriteter og kompetencer.

Den danske regering udnævnte først grøn vækst og senest sund vækst til potentielle vækstmotorer for Danmark, hvilket er i overensstemmelse med Syddansk Vækstforums handlingsplan.

Kontorets fokusområder er derfor Sundhed & Velfærdsinnovation, Energi & Transport samt Erhverv & Innovation og er rettet mod virksomheder, videninstitutioner og myndigheder.

Flere opgaver for regionen
Desuden varetager Det Syddanske EU-Kontor Syddansk Universitets interesser i EU og arbejder på at øge universitetets deltagelse i ekspertgrupper i EU-regi samt forskernes deltagelse i EU's program for forskning og innovation, Horizon2020.

Endelig har kontoret med fokusområdet Internationale Kommuner øget indsatsen for en mere fokuseret og direkte dialog med kommunerne i Syddanmark om, hvad internationalisering betyder for den enkelte kommune - strategisk som praktisk.