South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

SUNDHED OG VELFÆRD

Her kan du se, hvilke programmer der er mest oplagte til projekter inden for sundhed og velfærdsinnovation.

Du kan altid kontakte enten Henriette Hansen eller Allan Nordby Ottesen fra kontorets team for sundhed og velfærdsinnovation for at høre nærmere. Listen er ikke fuldstændig, og der kan være flere muligheder.

 

Horizon 2020
Horizon 2020 støtter forskning og innovation lige fra grundforskning til markedsmodning af nye produkter.

Forskning og innovation inden for sundhed spiller en stor rolle i forhold til at takle sygdomme som kræft, kroniske sygdomme samt pandemier og lette presset på de europæiske sundhedssystemer som følge af, at befolkningerne i EU bliver ældre. Nye velfærdsteknologier kan gøre det nemmere for folk at leve aktivt i eget hjem i længere tid.

Horizon 2020 består af tre søjler, industrielt lederskab, videnskab i topklasse og samfundsmæssige udfordringer. De samfundsmæssige udfordringer rummer en specifik prioritet inden for sundhed og velfærdsinnovation med temaet Health, Demographic Change and Wellbeing.

Læs vores introduktion til Horizon 2020 (på engelsk).

Læs mere om Horizon 2020 hos EU Kommissionen.

 

Ambient Assisted Living (AAL)
EU-program til at fremme levevilkårene for ældre ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi. Formålet er at skabe bedre forhold for ældre og styrke industriens muligheder for at udvikle nye teknologier, som kan hjælpe de ældre i eget hjem eller hjælpe plejepersonalet i deres arbejde med de ældre.

Læs vores introduktion til AAL (på engelsk).

Læs mere på AAL's egen hjemmeside.

 

Trejde Sundhedsprogram
EU-program for folkesundhed, grænseoverskridende sundhedstrusler samt bæredygtige og innovative sundhedssystemer. Programmet støtter initiativer, som i lyset af økonomiske og demografiske udfordringer kan være med til at sikre, at befolkningen bliver sundere og holder sig sundere i længere tid. 

Læs vores nyhedsartikel om Tredje Sundhedsprogram.

Læs vores introduktion til Tredje Sundhedsprogram (på engelsk). 

Læs mere hos EU-Kommissionen

 

Interreg
Interreg giver støtte til samarbejde hen over grænserne. Aktører i Syddanmark kan hente støtte under Interreg 5A Danmark-TysklandNordsø-programmetØstersøprogrammet og Interreg Europe, som dækker hele EU. Der er inden for hvert program muligheder for projekter inden for sundhed og velfærdsinnovation i kraft af, at det er en af regionens styrkepositioner og satsningsområder. Programmerne er ikke vedtaget endeligt endnu.

 

Erasmus +
Erasmus + er EU's program med fokus på uddannelse, ungdom og læring igennem hele livet. Inden for sundhed og velfærdsinnovation kan programmet for eksempel benyttes til at udvikle nye uddannelsesmoduler i basisuddannelserne og/eller efteruddannelserne for ledere og medarbejdere i sundhedssektoren.

Læs vores introduktion til Erasmus+ (på engelsk). 

Læs mere hos EU Kommissionen

 

Programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)
EU programmet for beskæftigelse og social innovation integrerer tre tidligere EU programmer; Progress (beskæftigelse og social solidaritet), EURES (den europæiske beskæftigelsesservice) og Micro Finance (finansiering til sociale entreprenører). Programmet kan for eksempel benyttes i forbindelse med en integrerende indsats og udvikling inden for sundheds- og socialområdet, såsom social integration af ældre, handicappede og langtidssygemeldte.

Læs vores introduktion til EaSI (på engelsk).

Læs mere hos EU Kommissionen