South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ERHVERV OG INNOVATION

Virksomheder kan deltage i projekter i langt de fleste programmer. Her er de vigtigste og mest relevante.  

For langt de fleste virksomheder vil det være mest relevant og udbytterigt, at deltage i EU-projekter, hvor det handler om innovation, herunder udvikling af nye produkter, processer og services. Her er de mest relevante støtteprogrammer, og du kan kontakte Siri Raahede Bentzen fra EU-kontorets team for erhverv og innovation. Listen er ikke fuldstændig, og der kan være flere muligheder.

Horizon 2020
Horizon 2020 støtter forskning og innovation lige fra grundforskning til markedsmodning af nye produkter.

Horizon 2020 har fået større fokus på deltagelse af virksomheder, herunder særligt på små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Det gælder især i søjlerne Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer, hvor EU forventer, at 20 procent af budgettet vil gå til SMV'er.

Man har søgt at sikre, at det sker ved bl.a. at satse på nye projekttyper, såkaldte instrumenter, som gør det mere attraktivt for virksomhederne at deltage. Der gives således støtte til flere aktiviteter, som er "tættere på markedet", og hvor virksomhederne i samarbejde med andre europæiske virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder kan udvikle nye innovative produkter med stort kommercielt potentiale, som bidrager til f.eks. at løse nogen af de samfundsmæssige udfordringer, som er udpeget i Horizon 2020.

Et af de centrale instrumenter i den sammenhæng er SMV-instrumentet, som er målrettet innovative virksomheder med en ambition om udvikle, vokse og internationalisere, uanset om de er højteknologiske og forskningstunge virksomheder eller ej. Det skal være projekter med et tydeligt markedspotentiale. Støtten gives afhængig af, hvor langt virksomheden er fra at have et nyt produkt på markedet.

Et andet vigtigt virksomhedsrettet instrument i Horizon 2020 er den såkaldte låne- og venturekapital facilitet, som skal lette virksomhedernes adgang til risikovillig kapital til gennemførelse af innovationsprojekter.

Endelig kan nævnes, at der også vil være attraktive muligheder for virksomheder for deltagelse  i projekter med offentlige-private partnerskaber og offentlige indkøb af ny, innovativ teknologi.

Læs vores introduktion til Horizon 2020 (på engelsk).

Læs mere om Horizon 2020 hos EU Kommissionen.

 

Ambient Assisted Living
Ambient Assisted Living (AAL) er et EU-program til at fremme levevilkårene for ældre ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi. Formålet er at skabe bedre forhold for ældre og styrke industriens muligheder for at udvikle nye teknologier. Det er et krav, at virksomheder deltager i projekter under AAL.

Læs vores introduktion til AAL (på engelsk).

Læs mere på AAL's egen hjemmeside.

  

Eurostars
Eurostars er et program, som støtter primært udviklingsorienterede og forskningstunge små og mellemstore virksomheder, så de kan udvikle nye produkter og få dem ud på markedet. Der er muligheder for udviklingsprojekter inden for alle områder, men det skal være projekter med et stort markedspotentiale, og det er hensigten, at produkterne skal på markedet senest to år efter afslutningen af projektet.

Læs vores introduktion til Eurostars (på engelsk).

Læs mere på Eurostars egen hjemmeside.

 

LIFE
Under programmet LIFE gives der bl.a. støtte til virksomhedsdrevne projekter,  som bidrager med at implementere EU’s miljøpolitikker samt bidrager med at udvikle innovative policy-idéer, teknologier, metoder og instrumenter. Der kan gives støtte til udvikling og demonstration af innovative teknologier inden for de prioriterede områder: miljø og ressourceeffektivitet samt tilpasning til klimaændringer.

Læs vores introduktion til LIFE (på engelsk).

Læs mere om LIFE hos EU Kommissionen.

 

COSME
COSME-programmet har fokus på at udvikle og støtte virksomhedernes konkurrenceevne. Der ydes især støtte til erhvervsfremmeaktører og der er fokus på:

  • Bedre adgang til finansiering for SMV
  • Bedre adgang til markeder
  • Støtte til iværksættere
  • Bedre forhold for virksomheder og vækst

Læs vores introduktion til COSME (på engelsk).

Læs mere hos EU Kommissionen.