South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ENERGI OG TRANSPORT

Her kan du se, hvilke programmer der er mest oplagte til projekter inden for energi og miljø. 

Du kan altid kontakte Thomas Jensen eller Cathrine Holm Frandsen fra kontorets team for Energi og Transport for at høre nærmere. Listen er ikke fuldstændig, og der kan være flere muligheder.

 

Horizon 2020
Horizon 2020 støtter forskning og innovation lige fra grundforskning til markedsmodning af nye produkter.

Forskning og innovation inden for energi og transport spiller en vigtig rolle med henblik på at tilfredsstille et stigende energibehov, samtidig med at der er fokus på at løse klimaudfordringerne.

Der vil derfor være mulighed for støtte til forskningsprojekter inden for emner som bioenergi, brændselsceller, lagring af energi, koncentreret solenergi, energieffektivitet og smart cities foruden integration med andre forskningsområder som informations- og kommunikationsteknologi og telekommunikation.

Horizon 2020 består af tre søjler, industrielt lederskab, videnskab i topklasse og samfundsmæssige udfordringer. Inden for søjlen samfundsmæssige udfordringer er der specifikke prioriteter, som støtter projekter inden for: Secure, clean and efficient energySmart, green and integrated transport og Climate action, environment, resource efficiency and raw materials.

Læs vores introduktion til Horizon 2020 (på engelsk).

Læs mere om Horizon 2020 hos EU Kommissionen.

  

LIFE
LIFE er EU’s program for miljø, klima og naturbeskyttelse. Det har til formål at medvirke til at nå EU’s målsætninger inden for miljø- og klimaområdet. Der er fokus på følgende emner i programmet for 2014-2020: Miljø- og ressourceeffektivitet, biodiversitet, miljøstyring og information, modvirkning af klimaændringer, klimatilpasning, klimastyring og information. 

Læs vores introduktion til LIFE (på engelsk).

Læs mere om LIFE hos EU Kommissionen.

 

Urbact III
Urbact rummer muligheder for projekter inden for bæredygtig byudvikling. Det er et videndelings- og læringsprogram med fokus på at fremme integreret bæredygtig byudvikling – herunder økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. URBACT giver byer og kommuner mulighed for at arbejde sammen om at gennemføre projekter, udveksle erfaringer og styrke deres viden inden for bæredygtig byudvikling. Det endelige program for URBACT III er ikke fastlagt endnu. Opstart af programmet forventes først i 2015.

 

TEN-E
EU støtter projekter, som udbygger det transeuropæiske netværk for energi. Der er støtte til projekter, som moderniserer og udvider Europas energi-infrastruktur og forbedre forsyningssikkerheden. Projekter inden for gas, elektricitet og CO2 kan få støtte til studier og i nogle tilfælde også til anlæg. Programmet forventes at blive vedtaget af Rådet og EU-Parlamentet snarest.

Læs vores introduktion til TEN-E (på engelsk). 

Læs mere hos EU Kommissionen

 

TEN-T
TEN-T står for det transeuropæiske netværk for transport og støtter projekter på udvalgte transportkorridorer i Europa. 

Læs om TEN-T i vores nyhedsartikel

Læs vores introduktion til TEN-T (på engelsk). 

Læs mere hos EU Kommissionen

 

Interreg
Interreg giver støtte til samarbejde hen over grænserne. Aktører i Syddanmark kan hente støtte under Interreg 5A Danmark-TysklandNordsø-programmetØstersøprogrammet og Interreg Europe, som dækker hele EU. Der er inden for hvert program prioriteringer inden for energi og miljø som fx effektiv ressourceanvendelse, bæredygtig transport og energiudnyttelse. Programmerne er ikke vedtaget endeligt endnu.