South Denmark European Office logo
Kontakt     Presse Skift til den danske udgave Switch to English version Auf Deutsch

ANDRE OMRÅDER

Du kan altid kontakte kontoret for information om muligheder i programmer, som ikke umiddelbart ligger nær kontorets indsatsområder. Kontakt en af kontorets medarbejdere for mere information.

 

Europa for Borgerne
EU-program for historie og demokrati. Der er følgende prioriteter i den nye budgetperiode:

  • Bidrage til borgernes forståelse for EU, EU´s historie og forskellighed.
  • Understøtte unionsborgerskabet og forbedre forholdene for demokratisk deltagelse på EU-niveau.

Der er mulighed for at søge støtte til for eksempel projekter med europæiske venskabsbyer og arrangementer med fokus på EU, demokrati og fælles europæiske værdier.

Læs vores introduktion til Europa for Borgerne (på engelsk). 

Læs mere hos EU-Kommissionen 

 

Rights, Equality and Citizenship
EU-program til bekæmpelse af diskrimination på grund af køn, race, etnicitet, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering, fremmedfrygt og andre former for intolerance samt bekæmpelse af vold mod børn og unge, kvinder og sårbare grupper og ofre i samfundet. Endelig er der fokus på databeskyttelse, børns rettigheder samt forbruger- og erhvervsrettigheder inden for det indre marked.

Læs vores introduktion til Rights, Equality and Citizenship (på engelsk). 

Læs mere hos EU-Kommissionen  

 

Et Kreativt Europa
Program for støtte til medier og kultur. Der er støtte til europæisk kultur, film, tv, musik, littratur, scenekunst og kulturarvsprojekter.

Læs vores introduktion til Et Kreativt Europa (på engelsk). 

Læs mere hos EU Kommissionen.